1. Företagslån
 2. Blogg
 3. Företagsfinansiering - Banklån

Företagsfinansiering - Banklån

2020-01-26 av Patrik Andreasson

Det kan hända att vi får betalt när du tecknar ett företagslån hos en kreditgivare vi jämför. Det påverkar inte dina villkor.

Som företagare är det inte alltid som bolagets egna likvida medel räcker till för alla skulder och framtidsutsikter företaget har.

För att lösa finansieringsproblem kan du vända dig till en långivare. Många företages vanligast och viktigaste form av extern finansiering är just banklån.

Hur banken eller kreditinstitutet bedömer din affärsidés risk avgör till stor del om och hur mycket du kan låna.

Riskbedömningen formar också vilka kravs som ställs på säkerhet för att de ska kunna bevilja ett företagslån.

Ett företagslån kostar

Att låna pengar innebär att en kredittagare ingår ett avtal med en kreditgivare. Kreditgivaren (eller banken) kräver att du amorterar på lån.

De vill också ha betalt för att de lånar ut pengar till ditt företag. Löpande betalar du därför ränta och normalt också en fakturaavgift varje gång du betalar av på ditt lån.

Kontokrediter eller checkkrediter medför normalt också att det tillkommer en avgift för att du har rätt att disponera pengar upp till ett visst belopp.

Det finns undantag.

🔒 Få prisförslag

QapitalaQapitala

 • Lånebelopp: 50 000 - 500 000 kr
 • Löptid: Upp till 24 månader
 • Kreditupplysning: UC
 • Säkerhet: Krävs inte (företagslån utan säkerhet)
 • Personlig borgen: Krävs inte
 • Nystartade företag: Accepteras

Ansök med BankID. Qapitala kopplar samman småföretagare med finansiering. Qapitala erbjuder en digital checkkredit för företag, en automatiserad limit som är framtagen enligt ditt företags individuella förutsättningar.

Krav på dig och ditt företag

Ansöker du om ett företagslån hos ett kreditinstitut måste du normalt kunna presentera och visa företagets affärsplan och budget.

Att kunna visa att du har koll och att företagets framtidsutsikter är väl planerade är ett krav för att banken ska kunna bedöma risken med att låna ut pengar till ditt företag.

Banken gör alltid en helhetsbedömning när det handlar om deras kreditprövning.

Från deras sida är det viktigt att de får ett förtroende för dig som kund. Deras bedömning av din förmåga att betala tillbaka lånet påverkar huruvida du får ett företagslån och dess storlek.

Att teckna ett företagslån
Att teckna ett företagslån

Din privatekonomi kan påverka företagets chanser att få bra ränta och villkor på lånet. Arbeta igenom er affärsplan. Du behöver att ha en bra grund att stå på när du ska presentera ditt företag för kreditgivaren.

Banken tittar normalt på olika saker när du ansöker om ett företagslån.

Först tittar de normalt på dig som företagare. Det vill säga dina erfarenheter, din privatekonomi och din utbildning. De kan också vilja prata med eventuella referenser så som kunder eller leverantörer.

De tittar också på andra ägare av företaget om det finns fler än du.

Din affärsplan är lika viktig. Den behöver vara realistisk och detaljerad. Du behöver kunna denna som rinnande vatten.

För redan etablerade företag kan kreditgivaren ofta också vilja se balansräkning, bokslut och senaste deklaration.

Även här finns det undantag.

🔒 Få prisförslag

QapitalaQapitala

 • Lånebelopp: 50 000 - 500 000 kr
 • Löptid: Upp till 24 månader
 • Kreditupplysning: UC
 • Säkerhet: Krävs inte (företagslån utan säkerhet)
 • Personlig borgen: Krävs inte
 • Nystartade företag: Accepteras

Ansök med BankID. Qapitala kopplar samman småföretagare med finansiering. Qapitala erbjuder en digital checkkredit för företag, en automatiserad limit som är framtagen enligt ditt företags individuella förutsättningar.

Företagslån säkerhet

Normalt behöver du lämna någon form av säkerhet för lånet. Det finns olika former av säkerhet.

En säkerhet kan vara inteckning i fast egendom så som fastighet eller mark.

Ett annat sätt att lämna säkerhet är olika former av borgen. Som borgensman förbinder du dig att betala skulden om företaget inte kan det.

För mindre och nystartade aktiebolag är detta den normala säkerheten. Andra bolagsformer medför att ägaren är personligt ansvarig för bolagets skulder och detta behövs då inte.

🔒 Få prisförslag

FrodaFroda

 • Stjärna 4,7 hos Trustpilot (200 omdömen)
 • Lånebelopp: 10 000 - 2 000 000 kr
 • Löptid: 1 till 24 månader
 • Kreditupplysning: Bisnode (företagslån utan uc)
 • Säkerhet: Krävs inte (företagslån utan säkerhet)
 • Personlig borgen: Krävs eventuellt
 • Nystartade företag: Accepteras, kan låna upp till 50 000 kr

Ansök med BankID. Froda erbjuder en smartare finansiering för företagare. Genom helt digitala processer är det enkelt att ansöka och hantera ett företagslån hos Froda.

För lån av ringa belopp och lån som kontokrediter och konsumtionslån behöver du normalt inte erbjuda någon säkerhet till kreditgivaren.

Vad innebär borgen?

Ett borgensåtagande innebär att borgensmannen träder i låntagarens ställe om denna inte kan fullgöra sina skyldigheter.

Detta medför att om du går in med personlig borgen, och om företaget inte kan betala lånet, att du måste betala lånet med dina privata pengar.

Alla säkerheter som lämnas för att teckna ett företagslån kan utnyttjas av kreditgivaren om du eller ditt företag inte kan betala tillbaka pengarna och tillhörande kostnader.

Det kan få stora ekonomiska konsekvenser för dig, din familj eller annan person som eventuellt har gått i borgen för lånet.

Det är ett stort beslut att ta ett företagslån.

Det är alltid viktigt att jämföra för att hitta bäst lån till ditt företags situation.